Komitet Organizacyjny

StartKomitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. Anita Kornicka

 

ZASTĘPCY:

dr hab. Marcin Mączyński, prof. UMW

dr Łukasz Balewski

 

SEKRETARZE:

mgr Jakub Kokoszka

Krystyna Sychta

 

CZŁONKOWIE:

dr hab. Piotr Świątek, prof. UMW

dr Sylwia Szulta

mgr Aleksandra Jalińska

mgr Patrycja Żelechowska