Opłata konferencyjna

StartOpłata konferencyjna

Udział w wydarzeniu:

  • 850 zł – opłata podstawowa

  • 780 zł – student, doktorant

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach naukowych, welcome party, uroczystej kolacji, przerwach kawowych i obiadowych, materiały konferencyjne, identyfikator, certyfikat w wersji elektronicznej.

 Jeżeli udział uczestnika jest finansowany ze środków publicznych w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), prosimy o wypełnienie oświadczenia (szablon poniżej) i przesłanie na adres: k.trembulak@ptfarm.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (41,5 KB)Prosimy o dokonanie wpłaty na konto z dopiskiem “75-lecie Katedr” (z podaniem imienia i nazwiska Autora, zwolnienie z VAT).

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

NIP 526-025-19-54

Bank Pekao SA

58 1240 1138 1111 0000 0209 5949