Komitet Naukowy

StartKomitet Naukowy

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Stanisław Ryng


PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. Anita Kornicka


CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Anna Bielawska

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

prof. dr hab. Tomasz Gośliński

prof. dr hab. Jadwiga Handzlik

prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

prof. dr hab. Barbara Malawska

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

prof. dr hab. Jarosław Sączewski

prof. dr hab. Jarosław Sławiński

prof. dr hab. Monika Wujec

dr hab. Marcin Mączyński, prof. UMW

dr hab. Anna Rzepecka-Stojko