Wystąpienia konferencyjne

StartWystąpienia konferencyjne

STRESZCZENIA

 • Prosimy o nadsyłanie streszczeń do dnia 10 lipca 2024 r. na adres e-mail: chemia_medyczna@gumed.edu.pl

 • Dopuszczalny limit słów łącznie z tabelami, wykresami oraz figurami dla każdego streszczenia nie powinien przekraczać 300 słów.

 • Streszczenie powinno być napisane w języku polskim, w edytowalnym formacie (np. doc/docx) A4 zgodnie z zamieszczonym poniżej szablonem.

  SZABLON STRESZCZENIA (33,4 KB)

 • W tytule wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „streszczenie”.


  POSTERY

 • Postery proszę przesyłać do dnia 31 lipca 2024 r. na adres mailowy chemia_medyczna@gumed.edu.pl (z informacją w tytule wiadomości: Poster, Nazwisko i Imię Pierwszego Autora, Tytuł Plakatu).

 • Poster powinien być przygotowany w formie 1-slajdowej prezentacji Power Point oraz formacie pdf.

 • Poster powinien posiadać odpowiednią rozdzielczość tak, aby był czytelny.


  KOMUNIKATY USTNE

 • Czas trwania: nie dłużej niż 20 min.


  Prace przesłane po terminie nie zostaną uwzględnione w materiałach konferencyjnych.

  Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udostępnienie wszystkim uczestnikom konferencji.